Akupunktur er en ældgammel behandlingsform der går mere end 2500 år tilbage.

Akupunktur er baseret på ligevægt mellem yin og yang, to modvirkende kræfter, der hele tiden bør holdes i balance. Grundprincippet er, at menneskets helbred afhænger af denne ligevægt. Teorien er, at der strømmer energi gennem mennesket via 12 hovedmeridianbaner samt flere såkaldte ekstra meridianbaner.

I den traditionelle kinesiske medicin siger man derfor, at sygdomme opstår, når energien, der flyder igennem meridianerne, er blevet blokkeret, eller at energien er kommet ud af balance og påvirker kroppens funktioner negativt.


Akupunktur fjerner disse ubalancer og blokeringer, ved at der stikkes nåle i akupunkturpunkter, hvorefter kropsenergierne igen kan flyde frit, og kroppen derved kan helbrede sig selv.

Man kan ikke ud fra vestlig medicinsk vurdering forklare, hvorfor akupunktur virker, men man kan måle akupunkturens virkning ved at se på blodgennemstrømning, ændring i blodtryk, frigørelse af kemiske stoffer samt elektriske udslag på akupunkturpunkter.
Ved akupunkturbehandling isættes nåle, som skal virke i mindst en ½ time. Nålene er tynde sterile engangs-nåle, og indstikket er relativt smertefrit. Nålene stikkes ned i huden, og du kan føle nålestikket som et lille svirp.

Under behandlingen fornemmer mange en summende fornemmelse i kroppen ofte efterfulgt af, at man bliver træt og slapper helt af eller falder i søvn, mens man ligger med nålene i.

Antallet af behandlinger varierer, jo længere tid du har haft ubalance i kroppen jo flere behandlinger skal der som regel til.

En ny sportsskade kan ofte klares med én eller ganske få behandlinger, mens en kronisk lidelse vil kræve flere behandlinger.

At få kroppen i balance, er en proces, hvilket kan betyde, at du har brug for flere behandlinger for at mærke fremgang. De allerfleste vil mærke en effekt/bedring i løbet af 4 behandlinger, det er ikke sikkert, at man er færdigbehandlet, men man skal gerne have mærket fremgang.