Første besøg på klinikken starter med, at du udfylder en journal, som danner baggrund for en uddybende samtale.

Her spørger jeg ind til alle kroppens funktioner samt din livssituation generelt.

Når jeg skal stille diagnosen, benytter jeg også din puls, tungens udseende, og ser på hvordan du står og om kroppens muskler er i balance, alt sammen for, at jeg kan danne mig et indtryk af, hvor du har ubalance i kroppen.


I Kinesisk medicin leder man efter sammen-hænge og årsager til ubalancens opståen, modsat vestlig medicin hvor man i højere grad ser på symptomer og behandler ud fra disse.


En akupunkturkonsultation omfatter behandling af alle de ubalancer jeg kan finde. Det er næsten altid mere end klienten selv har bemærket, da der kan være skavanker man har lært at leve med, men som belaster systemet.

Kommer du eksempelvis med knæsmerter, undersøges og behandles ikke kun dit knæ, men der er fokus både på din balance, din lænd, din nakke, din fodstilling og slutteligt også dit knæ.


Man vil efter behandlingen derfor ofte opleve, at det har hjulpet både på det man er kommet med og på andre skavanker, fordi der ofte er en sammenhæng i de ubalancer der findes i kroppen. Det er samlet set helbredende og i høj grad sygdomsforebyggende behandling..

Ud fra det du fortæller mig og de observationer jeg gør ved at se på kroppen, danner jeg mig et indtryk af, hvordan behandlingen skal forløbe og hvilke redskaber der vil være mest givtige for din behandling. Det betyder, at en behandling ofte vil bestå af flere forskellige behandlingsformer som supplerer hinanden, så du kan nøjes med færre behandlinger end hos andre akupunktører.


Ved en behandling benytter jeg typisk akupunkturen som grundsten i behandlingen. Desuden benytter jeg mig af øreakupunktur, myoreflexterapi og kraniosakralterapi, ligesom jeg også i nogle tilfælde vil give vejledning omkring kost, vitaminer og mineraler, samt livstilsændringer.


Når jeg stiller din behandlingsdiagnose bruger jeg selvfølgelig al den viden jeg har opnået gennem hele mit arbejdsliv, både indenfor det etablerede sundhedssystem og indenfor den Kinesiske medicin.

..