Øreakupunktur / Auriculoterapi er en vestlig teknik som er udviklet og finpudset af den franske læge Poul Nogier og hans lægehold fra 1951 og herefter.


Teknikken består i, at benytte øret som reflexzone, for at behandle smerter og funktionelle forstyrrelser.


Disse principper hviler på videnskabelige og godkendte argumenter og på forståelse af centralnervesystemet.

Der eksisterer forbindelse mellem smertebanerne (spinothalamiske baner) og ørets nerveforsyning.


Når der opstår smerter i kroppen, vil disse smerter afbillede sig i øret og der vil fremkomme et område i øret med smerter.I praksis foregår behandlingen ved først at søge på øret med en trykpen, elektronisk punktfinder og / eller et frekvensapparat.

Herefter isættes der nogle små tynde sterile engangsnåle, eller der behandles med lyd eller lysfrekvenser på øret

Øreakupunktur er et mikrosystem, som benytter øret til at behandle hele kroppens ubalancer. Hvert lille punkt i øret svarer til et område af kroppen.

Når man ser mennesket i øret, skal man forestille sig en babykrop i fosterstilling med hovedet nedad. Selve hovedet er placeret i øreflippen, rygraden løber langs den hårde kant, og organerne er placeret i midten i ørets fordybning. Herudfra er kroppens organer, muskler, nerver, skelet og de forskellige hjernekirtler placeret.

Når man kender til disse placeringer og sammenholder dem med patientens ubalance eller lidelse, kan man finde frem til, hvor der skal behandles. Når man har et problem, vil lidelsen altså afsløres i øret.

Øreakupunkturen / auricoloterapien bruges som en del af diagnostigseringen og som behandlings-supplement til alle de øvrige behandlingsformer.